Cloud Gaming được cho là tạo ra lượng khí thải lớn hơn việc phát hành trò chơi dưới dạng đĩa và bản sao kỹ thuật số.

Công ty hợp tác với Playing for the Planet Alliance, tổ chức nghiên cứu về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, đã công bố về những tác động tiêu cực của ngành công nghiệp game tới môi trường.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng khí Carbon Dioxide (CO2) trung bình sinh ra mỗi giờ trong quá trình tải và chơi game trên đĩa PS4 lần lượt là 0,047kg và 0,055 kg. Trong khi đó, việc sử dụng Cloud Gaming tạo ra nhiều hơn 0,149 kg khí CO2, gấp rưỡi chơi trên PC.

Tuy nhiên, lượng CO2 thải ra sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời lượng chơi. Nếu chơi game dưới tám tiếng, lượng khí thải bình quân của Cloud Gaming vẫn thấp hơn khi tải game.

Sony đã cố gắng giảm thiểu hơn 17,5 triệu tấn khí thải CO2 trong năm qua thông qua những cải tiến của PS4. Công ty đang hướng tới mục tiêu giảm thiểu 30 triệu tấn khí thải vào năm 2030.

Ngoài ra, hãng điện tử Nhật Bản cam kết bổ sung các tính năng mới trên PS5 để giảm lượng điện năng tiêu thụ tới 72% so với máy PS4.

Thạch Thanh CBM (theo Games Industry)