Lưu lượng truy cập trang playstation.com nhỉnh hơn xbox.com trong ngày mở cổng đặt trước console mới.

Theo thống kê của SimilarWeb, hai trang playstation.comXbox.com có lượng truy cập như nhau trước đợt đặt hàng đầu tiên.

Nhưng vào ngày 16/9, thời điểm Sony cho phép đặt trước PS5, trang chủ PlayStation ghi nhận lưu lượng truy cập tăng đột biến 327,4% lên thành 892.000 lượt, cao hơn lượng truy cập cùng ngày vào xbox.com.

Đến ngày 22/9, khi Microsoft mở cổng đặt trước Xbox Series X và Series S, số lượt ghé thăm trang chủ Xbox chỉ đạt 776.000 lượt, tăng 263,6% so với ngày thường và cao hơn playstation.com khoảng 211,4%.

Những dữ liệu trên phần nào cho thấy thế hệ PlayStation mới có sức hút mạnh mẽ hơn bộ đôi Xbox. Nhưng cần lưu ý rằng lượng truy cập không phản ánh chính xác tỷ lệ đặt hàng thực tế. Hơn nữa, SimilarWeb chỉ thống kê lưu lượng truy cập từ PC, không bao gồm thiết bị di động.

Ngoài ra, các chuyên gia của SimilarWeb tin rằng Xbox đang sử dụng chiến lược chuyển hướng một phần truy cập tới trang web của các đối tác bán lẻ. Danh sách cụ thể bên dưới.

Nền tảng

Lưu lượng truy cập

microsoft.com

26,7%

bestbuy.com

6,6%

walmart.com

1,8%

target.com

1%

gamestop.com

0,4%

Tất cả trang web bán lẻ trong danh sách trên đều phân phối cả Xbox và PlayStation mới, ngoại trừ microsoft.com. Hầu hết cho biết từ khóa liên quan đến PS5 phổ biến hơn Xbox Series X và Series S trong tuần đầu mở bán.

Trần Trường CBM (theo TNW)