Cybermedia

Cybermedia

Multimedia 10 tháng
Nghỉ việc do dịch bệnh, anh Lê Mỹ Dặm (quận 12, TP.HCM) đã biến những phim nhựa, đũa, xiên que, băng keo… thành khu vườn nhìn như thật. Những sản phẩm này hoàn toàn làm bằng tay và không thể bắt chước lại nguyên mẫu.
Từng phá sản, mang món nợ khổng lồ trên vai và tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, CEO Hoàng Tuấn Anh hiểu rất rõ thứ gọi là “một bàn tay chìa ra đúng lúc”. Và “ATM gạo, ATM khẩu trang” đã ra đời – kỳ lạ nhưng hiệu quả và vô cùng phù hợp trong cơn đại dịch.